top of page

AVG Privacy Verklaring

Huid- en Oedeemtherapie Kempers kan persoons- en medische gegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van ons en/of u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website heeft verstrekt. Koen Ruigrok is onze interne functionairs voor de gegevensbescherming (FG). FG013218. Voor vragen kun je hem bereiken op 015-3699710 (dit is het nummer van MTC de Viergang, graag specifiek doorvragen naar hem).

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats

 • Telefoonnummer en e-mailadres

 • Geboortedatum

 • BSN

 • Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)

 • Verwijzer en eventuele AGB code

 • Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling

 • Eventuele foto’s

 • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging
   

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling of therapie.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. 

Gegevensverstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de huidtherapeutisch zorg en/of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een bericht stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

U kunt ook bezwaar  bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page