top of page

Vereniging van Huidtherapeuten

Alle huidtherapeuten van Huid- en Oedeemtherapie Kempers zijn aangesloten bij de Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten. Klik hier voor de site van de NVH (Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten).

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtenloket Paramedici Eerstelijn (KLP).

Bovendien is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Een huidtherapeut heeft de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierin wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar een registratie gemaakt of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de geregistreerde paramedicus de kwaliteitsregistratie.

logo_nvh.png
bottom of page