top of page

Verwijzing, Directe Toegang en vergoedingen

Huidtherapeuten werken samen met huisartsen en medisch specialisten, zoals dermatologen en plastisch chirurgen. De huidtherapeut houdt indien nodig de arts op de hoogte van de aard en voortgang van de behandeling.

Veelal komen de behandelingen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van de zorgverzekering, indicatie en behandeling. Sinds 2011 is directe toegang voor de patiënt tot de huidtherapeut mogelijk, wat inhoudt dat er geen verwijzing van arts of specialist meer nodig is. Wanneer een patiënt zich zonder verwijzing wendt tot de huidtherapeut, zal de algemene anamnese uitgebreid worden met een screeningonderzoek betreffende huidaandoeningen. Indien nodig, zal de patiënt verwezen worden naar de huisarts. Voor o.a. oedeemtherapie geldt wel dat een verwijzing van een arts toch noodzakelijk is om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling en de soort verzekering. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u hebt.

Kijk hier voor meer informatie over de vergoedingen.

bottom of page