top of page

Huidtherapie

De huidtherapeut is dé paramedicus voor de zorg van ons grootste orgaan: de huid.

Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een huidaandoening en worden hiermee belemmerd in hun dagelijkse doen. De huidtherapeut vervult voor deze mensen een belangrijke rol in het leren voorkomen, omgaan met en adequaat behandelen van huidproblemen.

Huidtherapie is een jong paramedisch beroep. De huidtherapeuten hebben hun werk gevonden binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg in eenmanspraktijken, in maatschapverband, in ziekenhuizen en andere instellingen binnen de gezondheidszorg.

Een huidtherapeut behandelt patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van de huisarts of via een specialist. Het doel van de behandeling van een huidtherapeut is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening.

De opleiding tot huidtherapeut (een HBO dagopleiding) voldoet aan de beroeps- en opleidingseisen die de wet aan paramedici stelt. De NVH is sinds 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Dit houdt in dat elke huidtherapeut die lid is van de NVH zich moet gedragen conform de Wet Klachtrecht cliënten in de zorg. Patiënten kunnen zich ook beroepen op deze wet.

De opleiding tot huidtherapeut is wettelijk erkend en opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34) en voor huidtherapeuten geldt ook de kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

bottom of page