AVG Privacy Verklaring

Huid- en Oedeemtherapie Kempers kan persoons- en medische gegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van ons en/of u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website heeft verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
  • Verwijzer en eventuele AGB code
  • Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
  • Eventuele foto’s
  • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling of therapie.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. 

Gegevensverstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de huidtherapeutisch zorg en/of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een bericht stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

U kunt ook bezwaar  bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.