Verwijzing of Directe Toegang?

Sinds 2011 is directe toegang voor de patiënt tot de huidtherapeut mogelijk, wat inhoudt dat er geen verwijzing van arts of specialist meer nodig is. Wanneer een patiënt zich zonder verwijzing wendt tot de huidtherapeut, zal de algemene anamnese uitgebreid worden met een screeningsonderzoek betreffende huidaandoeningen.

Indien nodig, zal de patiënt verwezen worden naar de huisarts.Voor de meeste aandoeningen geldt alleen wel dat een verwijzing van een arts noodzakelijk is om voor vergoeding in aanmerking te komen.